Sanda Stančić i Vesna Barbarić

Srednja škola Hvar

Sanda Stančić, profesorica mentorica ekonomske skupine predmeta i Vesna Barbarić, profesorica hrvatskog jezika, obje dugi niz godina rade u Srednjoj školi Hvar, u Hvaru, te sa svog "škoja" sudjeluju i vode brojne školske, nacionalne i međunarodne projekte poput sedam projekata Ministarstva turizma i sporta RH namijenjenih jačanju komptenecija u turizmu učenika srednjih škola, od kojih su neki i nagrađeni.

Tema: Školski projekti u turizmu i za turizam

Sažetak: Sudionicima edukacije predstavili bi se primjeri dobre prakse školskih projekata u turizmu i za turizam, nastali iz programa promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam, Ministarstva turizma i sporta RH koji se provodi od 2009. godine u cilju jačanja kompetencija i podizanja kvalitete ljudskih potencijala, učenika srednjih strukovnih i umjetničkih škola motiviranjem mladih za rad u turizmu, podizanjem razine svijesti kod učenika i nastavnika o turizmu kao multisektorskom resoru, upoznavanjem učenika strukovnih škola iz drugih obrazovnih sektora s mogućnostima realizacije projekata u turizmu te povezivanjem obrazovnih institucija i privatnog sektora. Predavačice su do sada uspješno prijavile i realizirale 7 ovakvih projekata, od kojih su neki nagrađeni za najbolje projekte u RH.

17:00 - 17:30

Petak 10.12. - PROJEKTI - ALATI ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

Školski projekti u turizmu i za turizam