Sanja Novak

Obrtna tehnička škola Split

Sanja Novak je zaposlena u Obrtnoj tehničkoj školi na radnom mjestu stručne suradnice-psihologinje, u zvanju savjetnice. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća za voditelje školskih preventivnih programa u srednjim školama i učeničkim domovima. Članica je Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja učenika i pomoćnika u nastavi Splitsko-dalmatinske županije. Od 2010. piše i koordinira projekte mobilnosti (Leonardo da Vinci i Erasmus+). U razdoblju od 2018. do 2020. je imenovana Erasmus+ ambasadoricom u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Članica je školskog Erasmus+ projektnog tima i koordinatorica za projekte u području strukovnog obrazovanja. Od 2021. je zaposlena i na poslovima uspostavljanja Regionalnog centra kompetentnosti u području elektrotehnike i računalstva.

Tema predavanja: „Erasmus+ projekti: izazovi partnerstva i suradnje s europskim strukovnim školama“

Sažetak: Rad na Erasmus+ projektima uključuje puno više od putovanja učenika i nastavnika. Prikazat će se putevi pronalaska partnera i načini suradnje s partnerskim školama. Predstavit će se model prihvaćanja dolaznih mobilnosti i izazovi s kojima se Erasmus+ školski projektni tim Obrtne tehničke škole susreće.

11:00 - 11:30

Petak 10.12. - PROJEKTI - ALATI ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

Erasmus+ partnerstva i suradnja s europskim strukovnim školama