Slaven Škrabić

Turističko-ugostiteljska škola Split

Slaven Škrabić nakon stjecanja zvanja diplomiranog ekonomiste završio i je poslijediplomski stručni studij na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Zaposlen u Turističko-ugostiteljskoj školi u Splitu kao nastavnik ekonomske grupe predmeta. Stekao zvanje nastavnika - savjetnika. Mentor učenicima na brojnim natjecanjima uz postizanje odličnih rezultata. Predavač na stručnim skupovima u organizaciji ASOO i predavač u prošlogodišnjem programu "Nastavnik za nastavnika"

Tema: Nastava - jučer, danas, sutra

Sažetak: Nastava nekada bi se mogla kratko opisati - nastavnik tumači, piše na ploči dok učenici sjede, slušaju, prepisuju i najvećim dijelom ne sudjeluju u nastavi. Na žalost, takva situacija je velikim dijelom prisutna i danas i onda se postavljaju pitanja nezainteresiranosti učenika, izbjegavanje nastave, loše usvajanje gradiva... Međutim, morali bi sebi postaviti jedno važno pitanje: Vodimo li mi, kao obrazovni djelatnici, računa o tehnološkom napretku i činjenici da su današnji učenici odrasli uz svu moguću tehniku i tehnologiju koju neprestano koriste? Odgovor na to pitanje bi bio poražavajući i dobrim dijelom objašnjava gore navedene opise stanja na nastavi. Svrha ovog predavanja nije pokazati jedan ili više primjera dobre prakse ili drugačijeg pristupa nastavi već upoznati nastavnike sa suvremenim metodama poučavanja i pokazati im dio mogućnosti koje im stoje na raspolaganju. Suvremene nastavne metode omogućuju da se učenici aktivno uključe u nastavu, čime do izražaja dolazi njihovo stvaralaštvo i kreativnost a to je i cilj suvremene nastave. Koju metodu i koji oblik rada u nastavi odabrati bitno je pitanje za svakog nastavnika i ukoliko ih se potakne na razmišljanje o uvođenju promjena u dosadašnjem obliku odvijanja nastavnog procesa već će biti ostvaren napredak koji bi na kraju doveo i do cilja - postizanja boljih rezultata.

14:30 - 15:00

Petak 10.12. - INOVATIVNE METODE UČENJA I POUČAVANJA

Nastava- jučer, danas, sutra