Tea Borković i Antonija Capan

Osnovna škola Grabrik, Karlovac

Tea Borković, prof., učiteljica je Matematike i Fizike u zvanju učitelja savjetnika. Voditelj je Županijskog vijeća učitelja matematike Karlovačke županije. Uz to je vanjska suradnica  Učiteljskog fakulteta u Zagrebu u zvanju predavača, vanjska suradnica NCVVO-a, autorica i recenzentica obrazovnih sadržaja. Dugogodišnji je član Školskog tima za rad s potencijalno darovitim učenicima i Školskog preventivnog programa u okviru kojih svake godine priprema i provodi radionice i predavanja za učenike i njihove roditelje.

Antonija Capan, učiteljica je Matematike u zvanju učitelja mentora. U radu s učenicima zanima se za primjenu matematike u svakodnevnom životu, matematičke igre i matematiku u igrama i mozgalicama. Intenzivno se bavi idejama integracije nastavnih predmeta i izvođenjem integriranih nastavnih satova, pogotovo integracije Povijesti i Matematike te Geografije i Matematike.

Tema: Preporuke za rad s darovitim učenicima

Sažetak: Rad s darovitim učenicima predstavlja izazov za veliki broj učitelja. Svjesni da su to učenici s posebnim potrebama, te da im je potrebno posvetiti pažnju, suočeni smo s mnogim poteškoćama. U velikoj mjeri nismo adekvatno educirani za rad s potencijalno darovitim učenicima. Rad s darovitim učenicima u Republici Hrvatskoj nije reguliran posebnim programom, te zapravo svaki učitelj ovisi o vlastitim sposobnostima, interesima i unutarnjoj motivaciji. Činjenica je da svi naši učenici nemaju jednake potrebe i nemaju jednake sposobnosti. Često se, osobito u nižim razredima, dogodi da naši potencijalno daroviti učenici već vladaju velikim dijelom gradiva koje ćemo tek obrađivati. Svaki naš učenik trebao bi u školi svakoga dana naučiti nešto novo. Pripremljen i osnažen učitelj koji im se posveti u radu naići će na njihovu veliku zahvalnost i zasigurno ostvariti velike rezultate.  Želja nam je s kolegama podijeliti svoja iskustva i pokazati  strategije, alate i ideje za obogaćivanje kurikula potencijalno darovitih učenika. Polaznici će imati priliku samostalno izraditi konkretne radne materijale za potencijalno darovite učenike kojima predaju.

12:00 - 12:30

Subota 11.12. - INOVATIVNE METODE UČENJA I POUČAVANJA

Preporuke za rad s darovitim učenicima