Tina Madunić

Elektrotehnička škola Split

Tina Madunić diplomirala je pedagogiju i lingvistiku. Dobitnica stipendije za međunarodni Master program "Early Childhood Education and Care" na sveučilištima u Oslu, Dublinu i Malti, kojeg je završila 2012. godine. Radno iskustvo stručne suradnice pedagoginje stekla je u vrtiću, osnovnoj i srednjoj školi, gdje danas radi.

Tema: Emocionalna inteligencija: Kako je uključiti u naše podučavanje

Sažetak: Pojam „inteligencija” asociramo s našim sposobnostima kognitivne prirode, koje pokušavamo odrediti i izmjeriti, što itekako obilježava sferu područja obrazovanja i rada s mladima. Emocionalna inteligencija važan je aspekt našeg života, ali nerijetko je zanemarena. Radi se o sposobnosti doživljavanja emocija i prikladnog reagiranja u skladu s njima. Polazeći od činjenice da smo emocionalna bića, možemo reći da je emocionalna komponenta u samom središtu procesa učenja, neodvojiva od svih njegovih sudionika. Jedan od osnovnih uvjeta za ostvarivanje uspješnog učenja jest da se osjećamo dobro. U ovom izlaganju osvrnut ću se na pedagošku komponentu emocionalne inteligencije i pokušati dati neke smjernice o tome kako uključiti emocionalnu inteligenciju u naše strategije poučavanja i rada s mladima. Nekoliko njezinih važnih komponenti su sljedeće: prepoznavanje, izražavanje i razumijevanje emocija. Dvije dimenzije: interpersonalna i intrapersonalna odnose se na upravljanje emocijama: vlastitim pa zatim pomaganje drugima (učenicima) da upravljaju svojim emocijama. Učitelji trebaju biti usmjereni prema prepoznavanju i razumijevanju učenikovih emocija, a put prema tome vodi kroz razvijanje dviju ključnih osobina: empatiju i suosjećanje.

15:30 - 16:00

Petak 10.12. - INOVATIVNE METODE UČENJA I POUČAVANJA

Kako uključiti emocionalnu inteligenciju u vaše poučavanje?