Željko Ključević i suradnici

NZZJZ Split

dr. sc. Željko Ključević, dr. med., spec. psihijatar, uži spec. Adiktolog. Voditelj Službe za mentalno zdravlje NZJZ-SDŽ rođen je u Slavonskom Brodu, a medicinski fakultet završio je u Rijeci. Specijalistički studij završio je u Zagrebu, a doktorski studij pri Medinskom fakultetu u Splitu. Dugi niz godina stručni je suradnik psihijatar u Centru za psihosocijalnu pomoć Split. Od 2013. do danas koordinira i sudjeluje u provedbi javnozdravstevnih projekata Ministarstava zdravstva u suradnji sa drugim sektorima, javnim insitiucijama društvima i udruženjima. Urednik je i koautor mnogih priručnika, publikacija i knjiga te niza stručnih i znanstvenih radova.

Mirela Grbić, završila Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet u Zagrebu kao i stručnu izobrazbu u organizaciji Hrvatskog društva za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju Klinike za psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta Zagrebu. Radi kao Stručna suradnica pri Službi za zaštitu mentalnog zdravlja, NZJZ – SD županije. Sudjelovala u osmišljavanju i provedbi programa univerzalne i selektivne prevencije sprečavanja i razvoja ovisnosti. Uključena je u dijagnostički i savjetodavni rad s djecom, mladima i roditeljima kroz Savjetovalište za zaštitu zdravlja djece i mladih od 2003. do danas. Voditeljica je odsjeka za preventivne programe/projekte dugi niz godina. Iza nje je bogati opus objavljenih, uređenih, autorskih i suautorskih pisanih edukativnih publikacija, priručnika, brošura, materijala, plakata i drugih alata s ciljem zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja djece i mladih.

Mirjana Nazor umirovljena je izvanredna profesorica Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Splitu, rođena u Zagrebu, gdje je diplomirala psihologiju, zatim magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bila je vanjski suradnik Medicinskog i Filozofskog fakulteta, a trenutno je vanjski suradnik Umjetničke akademije u Splitu. Predsjednica je Hrvatske akademske udruge Split-čovjek nadasve-Humanisti Hrvatske, počasna članica Lige za prevenciju ovisnosti i jedna od utemeljitelja udruge MoSt. Do sada je objavila pedesetak znanstvenih i stručnih radova, pet knjiga u suautorstvu, a samostalno četiri knjige stručnih eseja.

Tema: Uloga javnozdravstvenih projekata u odgojno-obrazovnim ustanovama

Sažetak: Služba za mentalno zdravlje Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u suradnji sa odgojno-obrazovnim ustanovama u proteklih deset godina, šireći mrežu suradnje, postala je prepoznatljiva u svojoj preventivnoj ulozi. Svi dionici ove suradnje okupljeni su oko područja zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja. Zdrave ideje koje osnažuju djecu i mlade, njihove roditelje, učitelje, stručne suradnike i druge stručnjake dokumentirane su multimedijom i pisanim tragom dvojezičnom publikacijom. Različiti ishodi su podijeljeni u nekoliko tematskih cjelina, a zajednički nazivnik svih tematskih područja kojima se javnozdravstveni projekti Službe za mentalno zdravlje bave je promocija mentalnoga zdravlja djece i mladih i razvoj pismenosti u području mentalnoga zdravlja. Implementirani su u odgojno-obrazovni sustav na različite načine, a sveobuhvatnim pristupom mnoge zdrave ideje pretočene su u dijela.

12:30 - 13:00

Subota 11.12. - PROJEKTI - ALATI ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

Uloga javnozdravstvenih projekata u odgojno-obrazovnom sustavu