Loading...

Marina Dinjar i Vedrana Neralić Strugačevac

Marina je mag. pedagogije i mag. lingvistike zaposlena na mjestu pedagoginje u OŠ Zlatar Bistrica. Polaznica je i poslijediplomskog znanstvenog programa Radbound International Training on High Ability (RITHA) za rad s darovitim učenicima te je članica radne skupine za darovite KZŽ “Futura” i radne skupine za razvoj nastavnih materijala za...

Vjeran Debić

Vjeran je obrazovanje stekao na Sveučilištu u Puli gdje je završio studij poslovne ekonomije smjera financijski management. Danas u Callidusu kao član projektnog tima aktivno doprinosi provođenju projekata i ostvarivanju ciljeva ustanove. Trenutno je na poziciji Voditelja projekta "Daroviti u fokusu - izgradnja ljudskih kapaciteta u osnovnoškolskom sustavu odgoja i...

Ivana Bokavšek

Ivana Bokavšek je profesor engleskog i talijanskog jezika. Napredovala je u zvanje učitelj savjetnik. Od 2012. godine aktivna je u planiranju i izvedbi Comenius, Erasmus+ i eTwinning projekata kao koordinator i sudionik. Bila je članica je radne skupine za provođenje cjelovite kurikularne reforme. Četverostruka je dobitnica nagrade MZO za najuspješnijeg...

Slađana Cvitičanin

Slađana Cvitičanin studirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirala 2003. u zvanje prof. biologije i kemije. 2010. stekla je akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologije na PMF-u u Zagrebu. Od 2003. godine zaposlena u školama Karlovačke županije (Medicinska škola Karlovac, OŠ...