Loading...

Maja Car

Maja Car, rođena je u Karlovcu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Nakon završene srednje škole svoje formalno obrazovanje nastavlja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je stekla titulu profesora pedagogije. U svoje dugogodišnjem radu kao školski pedagog bavila se temama iz područja darovitosti te je jedna od suautorica...

Iva Erak

Iva Erak diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu gdje je stekla titulu magistre primarnog obrazovanja i odgojnih znanosti. Zaposlena je kao učiteljica razredne nastave u OŠ kralja Tomislava u Zagrebu. Jedna je od autorica Programa za poticanje darovitosti učenika u produženom boravku. Do sada je sudjelovala na brojnim županijskim,...

Daniela Marčetić

Daniela Marčetić nastavnica je Matematike u zvanju učitelja mentora u Srednjoj školi Duga Resa. Studirala je i diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Tijekom svog rada aktivno sudjeluje u školskim i izvanškolskim aktivnostima vezanim za rad s darovitom djecom. Autorica je plana i programa rada s darovitom i potencijalno darovitom...

Slađana Cvitičanin

Slađana Cvitičanin studirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirala 2003. u zvanje prof. biologije i kemije. 2010. stekla je akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologije na PMF-u u Zagrebu. Od 2003. godine zaposlena u školama Karlovačke županije (Medicinska škola Karlovac, OŠ...