Ana Majić

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ana Majić, prof. psihologije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Nakon diplome tri godine radila je kao mlađi asistent na Sveučilištu u Mostaru na Odjelu za psihologiju. Zatim je više od deset godina radila kao stručni suradnik psiholog i nastavnik psihologije u različitim školama. Posljednje tri godine zaposlena je u Centru izvrsnosti SDŽ gdje educira nastavnike/mentore za rad sa darovitim učenicima, sudjeluje u razvoju i evaluaciji programa CI SDŽ te znanstveno-istraživačkom radu.

Sudjelovala je u više EU projekata u području obrazovanja kroz koje se educirala u izradi kurikuluma temeljenih na ishodima učenja, aktivnim metodama učenja i poučavanja, kao i u području darovitosti. Trenutno priprema doktorsku disertaciju na temu socio-emocionalnih karakteristika potencijalno darovite djece. 

Tema predavanja: Generacija Z

Djeca i mladi u dobi od otprilike 7 do 24 godine nazivaju se Generacija Z i čini se da su drugačiji od svih generacija do sada. Oni se ne sjećaju vremena prije Interneta, društvenih mreža i pokretanja svog svijeta klikom dugmeta. Oni su navikli da se sve događa odmah i sad. Njihov mozak funkcionira drugačije, oni drugačije čitaju i obrađuju informacije, a rizici u njihovom odrastanju ponešto se razlikuju od klasičnih rizika vezanih za period adolescencije. U ovom predavanju sudionici konferencije upoznat će se sa njihovim karakteristikama, specifičnostima i izazovima koje rad s njima donosi iz perspektive odgojno obrazovnih djelatnika i roditelja.

10:30 - 11:00

Petak 10.12. - VJEŠTINE BUDUĆNOSTI, IZAZOVI SADAŠNJOSTI

Generacija Z