Darija – Marija Jelić

Elektrotehnička škola Split

Darija-Marija Jelić, dipl. ing. elektrotehnike (FESB-Split), profesorica savjetnica sa 27 godina nastavničkog staža u Elektrotehničkoj školi Split. Održala niz predavanja strukovnih sadržaja za nastavnike na državnoj i županijskoj razini, članica Stručnog povjerenstva osnivanja Centra izvrsnosti za informatiku Splitsko-dalmatinske županije te mentorica darovitim učenicima u CII SDŽ od osnutka do danas. Sudjeluje u provođenju obrazovnog istraživanja kroz projekt „Modernim didaktičkim pristupom do primjenjivih kompetencija“ (CARDS 2003). Projektirala laboratorij Automatike u Elektrotehničkoj školi Split (u korištenju od šk.god. 2017./2018.). Suradnica u projektu Uspostave RCK za elektrotehniku i računalstvo SDŽ. Obožava raditi s učenicima, teži primjeni teorije u praksi te stalnom unaprjeđenju nastavničkih kompetencija.

Tema:  Učenici za budućnost ili vještine u 4C nastavi

Sažetak: Zadaća odgojno-obrazovnog sustava je pripremiti učenike za uspješan nastavak života kako profesionalnog  i društvenog, tako i privatnog.

Isključivo predavačka nastava ne može ostvariti navedeni cilj i sve manje je kompatibilna s načinom funkcioniranja Z generacije. Stoga je potrebno u nastavu uključiti metode koje razvijaju vještine 21. stoljeća (4C) , a ujedno nastavu čine dinamičnijom i privlačnijom današnjoj generaciji učenika kako bi im boravak u školi postao zanimljiv.  Na taj način povećava se motivacija za stjecanje znanja  i vještina, a time i kompetencija potrebnih u struci, ali i životu uopće.

Edukacija će primjerima iz nastavne prakse pokazati da uz malo mašte i primjenom osnovnih digitalnih vještina nije teško prilagoditi nastavne metode zahtjevima budućnosti i interesima naših učenika.

 

17:00 - 17:30

Petak 10.12. - INOVATIVNE METODE UČENJA I POUČAVANJA

Učenici za budućnost ili 4C u učionici