Ivana Katavić

Agencija za odgoj i obrazovanje

Nakon što je diplomirala profesorski smjer fizike na PMF-u u Zagrebu dugi niz godina u radila je u obrazovanju, zatim kao viša savjetnica za fiziku Agenciji za odgoj i obrazovanje  te kao ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i kada je, među ostalim, obavljala poslove analitičara obrazovne politike.  

U svom se  radu usmjerila  na poticanje jednakovrijednog obrazovanja i  razvijanja interkulturalnih i međukulturalnih kompetencija mladih ljudi. Sudjelovala je u nizu europskih projekata koji su doprinosili kvaliteti obrazovanja na različitim razinama.

Predavanje: "4K: vještine 21. stoljeća"

Danas svjedočimo snažnom utjecaju disruptivnih inovacija na razvoje ekosustava u obrazovanju. Živimo u društvu koje akcelerira i te se promjene odražavaju na razvoj onih učeničkih vještina koje će im u isto vrijeme omogućiti  i otpornost i inovativnost. Te vještine su: kritičko mišljenje, kreativnost, komunikacija i kolaboracija. Ovo predavanje prikazat će pregled onih promjena koje  nas očekuju, od stvaranja novih kanala za dotok informacija u dijelu informalnog obrazovanja preko nedostataka talenata do budućih zanimanja.

11:00 - 11:30

Petak 10.12. - VJEŠTINE BUDUĆNOSTI, IZAZOVI SADAŠNJOSTI

4K - vještine 21. stoljeća