Marina Kaselj

OŠ Suhopolje

Marina Kaselj profesor matematike, u Osnovnoj školi Suhopolje radi od 2015. godine do danas na mjestu učiteljice matematike. Sudjeluje u raznim projektima vezanim uz matematičke i informatičke teme.

Tema: Sinergija tradicije i baštine za održivu zelenu budućnost

Sažetak: Projekt „Sinergija tradicije i baštine za održivu zelenu budućnost“ sufinanciran je Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Nositelj projekta bila je Kulturna udruga Kreativa Edukativa Aktiva KrEdA, a partneri projekta Općina Suhopolje i Osnovna škola Suhopolje. Opći cilj projekta bio je podizanje svijesti stanovništva o održivom razvoju kroz partnerstva organizacija civilnog društva, škola i lokalne zajednice s ciljem poticanja i planiranja održivog razvoja, zaštite okoliša, održive zajednice, odgovorne potrošnje energije, očuvanje kulturne i tradicijske baštine. Kako bi projektom osigurali održivost održivog razvoja oblikovao se i provodio Program izobrazbe za održivi razvoj za učitelje i učenike (osnovnih i srednjih škola) kako bi usvojenim znanjem mogli nastaviti razvijati održivi razvoj na lokalnoj razini. Konkretni rezultati projekta: posađena 2 drvoreda, izrađen Program izobrazbe, adaptirana vanjska "zelena učionica" u OŠ Suhopolje, uhodan rad Povjerenstva za održivi razvoj, Lego maketa crkve sv. Terezije Avilske u Suhopolju, izdana Omamina kuharica - Orah, organizirana nova manifestacija Dani oraha u Suhopolju.

16:30 - 17:00

Subota 11.12. - PROJEKTI - ALATI ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

Sinergija tradicije i baštine za održivu zelenu budućnost