Tatjana Orešković

Osnovna škola Frana Galovića, Zagreb

Tatjana Orešković učiteljica je razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta matematika, izvrsni savjetnik. Suautorica Okvira za poticanje iskustava učenja i vrednovanje darovite djece i učenika. Kao članica Mentorskog tima i Radne skupine za razrednu nastavu tijekom provedbe kurikularne reforme svoja je znanja i iskustva dijelila s učiteljima diljem RH pružanjem podrške tijekom online edukacija, na stručnim skupovima i savjetničkim posjetima. Sudjelovala u osmišljavanju vizije, pregovorima i uspostavi nastave na daljinu za učenike od 1.-4. razreda Škola na Trećem. Članica je Povjerenstva za nagrađivanje učitelja te je imenovana u Radnu skupinu za pisanje prijedloga kurikuluma Kritičko mišljenje.

Tema: Podrška inkluzivnoj praksi - Daroviti s dvostrukim potrebama

Sažetak: Svaki učenik treba dobiti jednaku priliku za razvoj svojih potencijala. Govorit ću o inovativnim pedagoškim trendovima koji potiču sve učenike da postupno razvijaju svoje potencijale i stječu kompetencije potrebne za 21. stoljeće. Kad govorimo o darovitim učenicima, uglavnom samo površno gledamo i puni smo predrasuda. Usmjeravamo pogled na mali postotak učenika koji samostalno i uz minimalnu podršku mogu razviti svoje potencijale unatoč nepovoljnim životnim i/ili obrazovnim okruženjima. Međutim, velik postotak potencijalno darovitih pojedinaca ostaje po strani i "utapa" se u prosjek iz razloga što uočavamo samo teškoće s kojima se nose te zbog poteškoća ne uviđamo njihovu potencijalnu darovitost.

U formiranju inkluzivnog razreda važnu ulogu ima učitelj ali inkluzija treba biti kultura cijele škole i društva u cjelini. Mišljenja sam da učitelji trenutno nemaju podršku sustava koja odgovara potrebama u školama. Inkluzija je prepuštena entuzijazmu, znanju, uvjerenjima i stavovima pojedinih učitelja ili pojedinih škola.

10:30 - 11:00

Subota 11.12. - INOVATIVNE METODE UČENJA I POUČAVANJA

Daroviti s dvostrukim potrebama