Nada Ratković

Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj

Nada Ratković, mag.oec, je profesorica mentor ekonomske grupe predmeta u Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačić sinj i asistentica na Katedri kvantitativna ekonomija na Ekonomskom Fakultetu u Splitu. Aktivni je edukator u Centru izvrsnosti Split te predavačica na brojnim međunarodnim i državnim konferencijama, webinarima i radionicama. Autorica i koautorica: udžbenika, radnih bilježnica digitalnih obrazovnih sadržaja, među-predmetnih tema, rubrika za vrednovanje te objavljuje znanstvene i stručne radove u domaćim i međunarodnim časopisima i recenzira. Vrlo je aktivna u unaprjeđenju rada škole i unaprjeđenju sustava obrazovanja: za svoj rad je dobila mnoge nagrade i priznanja na nacionalnoj i globalnoj razini: STEM nagrade, Inovativni nastavnik, Najbolji istraživač, u zadnje 3 školske godini izabrana je kao jedna od najboljih odgojno-obrazovnih radnika pri MZO i mnoge druge.

Tema: Umjetna inteligencija – Tehnologija budućnosti

Sažetak: Umjetna inteligencija (UI) je tehnologija budućnosti, inteligentni entitet, stvoren od strane ljudi i sve više se koristiti za rješavanje mnogih složenih problema u svijetu tehnologija gdje se sve može napraviti uz pomoć strojeva. Postignuća u području umjetne inteligencije imaju veliki utjecaj na učenje, poučavanje i obrazovanje. Za obavljanje zadataka zahtjeva ljudsku inteligenciju i omogućuje da učenik razmišlja i djeluje racionalno i humano. Učenici su sposobni za inteligentno obavljanje zadataka bez eksplicitnog poučavanja. Kako umjetna inteligencija nastavlja rasti, ona će imati veliki utjecaj na održivi razvoj i kvalitetu života. Održivi razvoj je važan segment za razvoj tehnologije i umjetne inteligencije. Svijet svoj razvoj u 21. stoljeću temelji na 17. ciljeva održivog razvoja, a sve više na važnosti dobiva digitalna i zlatna tranzicija u obrazovanju. Umjetna inteligencija, nastavni proces i projektnu nastavu čini zanimljivom, pridonosi realizaciji odgojno-obrazovnih ishoda i među-predmetnih tema u učenju i poučavanju. Stoga je cilj predavanja upoznati sudionike s tehnologijom budućnosti-UI, identificirati prikladne digitalne alate i platforme, analizirati karakteristike i mogućnosti svrhovite primjene, odabrati prikladne tehnologije za rad, vrednovati uz pomoć tehnologije, primijeniti tehnologiju za zeleni i održivi razvoj u školi i kao konačno rješenje implementirati UI u obrazovni sustav.

13:00 - 13:30

Petak 10.12. - INOVATIVNE METODE UČENJA I POUČAVANJA

Umjetna inteligencija za održivi razvoj