Anita Lasić

OŠ don Mihovila Pavlinovića, Podgora

Anita Lasić, profesorica engleskog i talijanskog jezika, radi u obrazovanju 27 godina. Od 2003. radi u OŠ don Mihovila Pavlinovića, Podgora. Voditeljica Eramsus+ tima i provodim Erasmus+ projekte u kojima sudjeluju djelatnici i učenici njene škole. Trenutno radi na projektu Teaching Cultural Heritage with Digital Technologies.

Tema: Učenička debata u Erasmus+ projektu

Sažetak: Kroz predavanje predstavit će dva Erasmus+ projekta pod nazivom Santa Maria Spaceship i Život na Prometeju, koji su povezani i jedan proizlazi iz drugog.  Partneri u projektu su bili Šveđani i Poljaci, a tema je bila održiva budućnost. Okvir priče prvog projekta je svemirski brod Santa Maria koji se treba otisnuti u svemir u potragu za planetom na kojem je moguć život. Predviđeno je putovanje brodom od 500 godina.  Zadatak za naše učenike je bio odrediti tko bi trebao biti u posadi broda i kako bi se trebao orgnanizirati život na brodu. Kroz niz kontroverznih pitanja, učenici kroz debatu i sučeljavanje mišljenja dolaze do rješenja koje je prihvatljivo svima.

Debata se vodila na razini škole i na internacionalnoj razini, tj. tijekom projektnih sastanaka. Učenici su se služili engleskim jezikom. Teme o kojima su vodili debatu su bile: religija, jezik, etika, umjetna inteligencija, istospolni brakovi I dr.

10:30 - 11:00

Subota 11.12. - UČENIČKI PROJEKTI KOJE VRIJEDI VIDJETI

Učenička debata u Erasmus+ projektu